Działania edukacyjne

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, inicjuje, wspiera i pomaga w przedsięwzięciach edukacyjnych oraz szkoleniowych, w szczególności na rzecz jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów i szkoleń dla osób zarządzających gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.