Wymiana doświadczeń

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej dąży do wymiany doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami, dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku dostawców urządzeń i wyposażenia magazynowego.Brak wpisów. Nie podano kategorii.