Etyka w biznesie

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej działa na rzecz przestrzegania zasad etyki handlowej dostawców, a przede wszystkim, promuje zdrowe zasady konkurencyjności w kontaktach biznesowych.Brak wpisów. Nie podano kategorii.