Platformy techniczne

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, poprzez komitety techniczne, tworzy platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy z podmiotami zaangażowanymi w działalność badawczą, rynku dostawców sprzętu i techniki magazynowej. Bierze aktywny udział w porządkowaniu obszarów regulowanych prawem i normami technicznymi.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.

Weź udział w dyskusji: