Cele stowarzyszenia

Naszym celem jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa oraz innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.

Weź udział w dyskusji: