Zarząd

Uchwała nr 6/2018,

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2018-2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:
  1. Andrzej Szymkiewicz - prezes zarządu
  2. Marcin Olejnik – wiceprezes zarządu
  3. Marcin Kozłowski - skarbnik zarządu

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 16 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.