Komisja rewizyjna

Uchwała nr 7/2018, 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2018-2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Komisję Rewizyjną Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

1. Jacek Kuśnierczak - przewodniczący

2. Krzysztof Polesiak - członek

3. Ruben Nooitgedagt - członek

4. Artur Skorupa - członek

5. Marcin Bajson - członek

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 16 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.