Komitety techniczne

Poniżej prezentujemy strony informacyjne komitetów technicznych funkcjonujących w ramach Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Aby zapoznać się z celami, regulaminem i strukturą danego komitetu, należy przejść na stronę informacyjną, klikając na nazwę komitetu lub link PRZEJDŹ DO STRONY.

Komitet ds. Szkoleń

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów. Uchwałą zarządu Stowarzyszenia w dniu powołany […]

Przejdź do strony

Komitet Techniczny Regałów

Komitet Techniczny Regałów, powoływany został przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, uchwałą nr 9/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W skład Komitetu Technicznego Regałów wchodzą członkowie stowarzyszenia, z pośród których wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz konsultantów. Komitet Techniczny Regałów, jest komitetem problemowym w sektorze techniki regałowej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Przejdź do strony