Członkowie – założyciele

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 27, obecni na zebraniu w dniu 2 lutego 2012 r., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

Roma Dudzińska

Specjalizacja: osprzęt do wózków widłowych

W stowarzyszeniu: członek sądu koleżeńskiego, członek założyciel stowarzyszenia.

Artur Skorupa

Specjalizacja: opony i felgi przemysłowe do transportu wewnętrznego

W stowarzyszeniu: członek komisji rewizyjnej, członek założyciel stowarzyszenia.

Andrzej Szymkiewicz

Specjalizacja: media informacyjne i reklamowe, branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, promocja Marketing

W stowarzyszeniu: prezes zarządu; członek założyciel stowarzyszenia.

Daniel Krzysiak

Specjalizacja: systemy przenośnikowe

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Dariusz Firlej

Specjalizacja: montaż i serwis systemów regałowych

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Grzegorz Szkultecki

Specjalizacja: opony i felgi przemysłowe do transportu wewnętrznego

W stowarzyszeniu: członek sądu koleżeńskiego, członek założyciel stowarzyszenia.

Grzegorz Zwoliński

Specjalizacja: systemy Auto ID oraz IT do zarządzania i wyposażenia magazynów

W stowarzyszeniu: członek sądu koleżeńskiego, członek założyciel stowarzyszenia.

Jacek Kuśnierczak

Specjalizacja: systemy regałowe, transport wewnętrzny, logistyka wewnętrzna

W stowarzyszeniu: przewodniczący komisji rewizyjnej ; członek założyciel stowarzyszenia.

Krzysztof Polesiak

Specjalizacja: opony i felgi przemysłowe do transportu wewnętrznego

W stowarzyszeniu: członek komisji rewizyjnej, członek założyciel stowarzyszenia.

Marcin Bajson

Specjalizacja: systemy regałowe,

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Marcin Kozłowski

Specjalizacja: automatyczne systemy magazynowe,

W stowarzyszeniu: skarbnik- członek zarządu; członek założyciel stowarzyszenia.

Marcin Olejnik

Specjalizacja: systemy regałowe, regały ruchome, przenośniki, wyposażenie magazynowe, profesjonalne przeglądy techniczne regałów, doradztwo

W stowarzyszeniu: wice prezes zarządu; członek założyciel stowarzyszenia.

Mariusz Szewczyk

Specjalizacja: systemy ładowania baterii trakcyjnych, baterie trakcyjne, akumulatorownie

W stowarzyszeniu: przewodniczący sadu koleżeńskiego, członek założyciel stowarzyszenia.

Rafał Dalewski

Specjalizacja: systemy regałowe,

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Robert Paśnicki

Specjalizacja: systemy regałowe, regały ruchome, przenośniki, wyposażenie magazynowe, profesjonalne przeglądy techniczne regałów, doradztwo

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Robert Strzelczyk

Specjalizacja: systemy regałowe, regały ruchome, przenośniki, wyposażenie magazynowe, profesjonalne przeglądy techniczne regałów, doradztwo

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Ruben Nooitgedagt

Specjalizacja: systemy regałowe

W stowarzyszeniu: członek komisji rewizyjnej, członek założyciel stowarzyszenia.

Wiesław Staniuk

Specjalizacja: systemy regałowe, systemy bezpieczeństwa w magazynie

W stowarzyszeniu: członek sądu koleżeńskiego, członek założyciel stowarzyszenia.

Witold Wydrzyński

Specjalizacja: wózki widłowe, transport wewnętrzny

W stowarzyszeniu: członek założyciel stowarzyszenia.

Wojciech Dębski

Specjalizacja: systemy regałowe,

W stowarzyszeniu: członek komisji rewizyjnej, członek założyciel stowarzyszenia.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.