Władze statutowe

Podczas Zebrania Członków Założycieli wybrano władze statutowe, których kadencja trwa dwa lata, skład osobowy określony został w statucie. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy, powołany uchwałą nr 4/2012 o wyborze Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, powołana uchwałą nr 5/2012 o Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Sąd Koleżeński składający się z pięciu osób, powołany uchwałą nr6/2012 o Sądzie Koleżeńskim Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Działania władz statutowych reguluje statut, określający kompetencje tych organów wykonawczych stowarzyszenia.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.