Aktualności

Kolejni specjaliści od przeglądów regałów

Rynek gospodarki magazynowej rośnie, dostawcy regałów magazynowych notują zwiększone zainteresowanie swoimi produktami, równolegle rozwija się rynek wtórny regałów używanych. Coraz większa ilość cienkościennych konstrukcji do składowania towarów w magazynie, wymaga systematycznej kontroli z uwagi na ilość i dynamikę operacji magazynowych z wykorzystaniem sprzętu, który jest główną przyczyną uszkodzeń. Systematyczna kontrola zapewnia bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych, […]

Przejdź do strony

Szkolenie PRSES zgodnie z procedurami

Bezpieczeństwo w magazynie to nieustanna praca nad efektywnym wdrażaniem postanowień regulaminów, ustaw i kodeksów, tych pisanych i nie pisanych. To wielowątkowe operacyjne działanie mające na celu bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i towarów, składowanych na regałach tak różnorodnych jak różne są na nich towary. Bezpieczeństwo towaru składowanego na regałach zależy bezpośrednio od jakości regałów i ich stanu […]

Przejdź do strony

Kolejne szkolenie PRSES

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie. Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów […]

Przejdź do strony

Wymagania niektórych przepisów i norm technicznych umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa w magazynie

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U Nr 169 poz. 1650, ze zm.) w dziale IV pt. „Procesy pracy” w Rozdziale 4 pt. „Transport wewnętrzny i magazynowanie” wymaga się, aby masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych  nie przekraczała […]

Przejdź do strony

Panel o bezpieczeństwie w magazynie

W dniach 6-9 czerwca 2017r. odbyła się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, imprezy targowej będącej częścią – jednocześnie je uzupełniającą, targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska. To wydarzenie jest odwiedzane przez osoby związane z bezpieczeństwem pracy oraz zarządzających w firmach. Wystawcy przedstawili ofertę związaną z bezpieczeństwem pracy, produkty i rozwiązania systemowe.  Salon […]

Przejdź do strony

Pierwsi specjaliści PRSES

Bezpieczeństwo w magazynie zależy od wielu czynników, jednym z nich jest cykliczny przegląd, wykorzystywane konstrukcje i urządzenia, muszą być cyklicznie sprawdzane, czy nie doszło do uszkodzeń w czasie ich użytkowania. Wprawdzie nie ma bezpośrednich przepisów nakazujących wykonywanie przeglądów regałów w magazynie, to zawarte w Kodeksie Pracy oraz resortowych rozporządzeniach przepisy odnoszące się do organizacji stanowisk […]

Przejdź do strony

Szkolenie PRSES

Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za […]

Przejdź do strony

Nowy komitet w PSTM

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów. Uchwałą zarządu Stowarzyszenia powołany został Komitet […]

Przejdź do strony

Trzecie Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

Wydarzenie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym podnoszące świadomość bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, odbyło się w dniach 26-28 września podczas targów LOGIPAK w Poznaniu. Uczestnicy Forum potwierdzili potrzebę organizacji takiego wydarzenia, które nie ma odpowiednika na rynku gospodarki magazynowej i logistyki, a skala problemów jakie dotykają tę branżę, jest bardzo duża. Na […]

Przejdź do strony

O bezpieczeństwie w magazynie

Technologie w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, to  rzeczywistość kształtująca nowe wymiary bezpieczeństwa, to jakościowo inny poziom kultury bezpieczeństwa. Już niespełna dwa tygodnie zostało do rozpoczęcia III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie,  wydarzenia na którym omawiane będą zagadnienia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji towarów. „III FORUM […]

Przejdź do strony