Aktualności

Wybrano władze w PSTM

Hotel Korona Palace w Leźnicy Wielkiej, po raz kolejny gościł uczestników  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. W dniu 22.06.2016 roku , podsumowany został  kolejny rok działalności Stowarzyszenia i wybrano nowe władze. W głosowaniach brało udział 16 członków, a wymagana prawem większość wynosiła 14 członków głosujących. Czas szybko mija,  a kolejny rok od […]

Przejdź do strony

Kolejni specjaliści od przeglądów regałów

Rynek gospodarki magazynowej rośnie, dostawcy regałów magazynowych notują zwiększone zainteresowanie swoimi produktami, równolegle rozwija się rynek wtórny regałów używanych. Coraz większa ilość cienkościennych konstrukcji do składowania towarów w magazynie, wymaga systematycznej kontroli z uwagi na ilość i dynamikę operacji magazynowych z wykorzystaniem sprzętu, który jest główną przyczyną uszkodzeń. Systematyczna kontrola zapewnia bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych, […]

Przejdź do strony

Szkolenie PRSES zgodnie z procedurami

Bezpieczeństwo w magazynie to nieustanna praca nad efektywnym wdrażaniem postanowień regulaminów, ustaw i kodeksów, tych pisanych i nie pisanych. To wielowątkowe operacyjne działanie mające na celu bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i towarów, składowanych na regałach tak różnorodnych jak różne są na nich towary. Bezpieczeństwo towaru składowanego na regałach zależy bezpośrednio od jakości regałów i ich stanu […]

Przejdź do strony

Kolejne szkolenie PRSES

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie. Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów […]

Przejdź do strony

Wymagania niektórych przepisów i norm technicznych umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa w magazynie

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U Nr 169 poz. 1650, ze zm.) w dziale IV pt. „Procesy pracy” w Rozdziale 4 pt. „Transport wewnętrzny i magazynowanie” wymaga się, aby masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych  nie przekraczała […]

Przejdź do strony

Panel o bezpieczeństwie w magazynie

W dniach 6-9 czerwca 2017r. odbyła się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, imprezy targowej będącej częścią – jednocześnie je uzupełniającą, targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska. To wydarzenie jest odwiedzane przez osoby związane z bezpieczeństwem pracy oraz zarządzających w firmach. Wystawcy przedstawili ofertę związaną z bezpieczeństwem pracy, produkty i rozwiązania systemowe.  Salon […]

Przejdź do strony

Pierwsi specjaliści PRSES

Bezpieczeństwo w magazynie zależy od wielu czynników, jednym z nich jest cykliczny przegląd, wykorzystywane konstrukcje i urządzenia, muszą być cyklicznie sprawdzane, czy nie doszło do uszkodzeń w czasie ich użytkowania. Wprawdzie nie ma bezpośrednich przepisów nakazujących wykonywanie przeglądów regałów w magazynie, to zawarte w Kodeksie Pracy oraz resortowych rozporządzeniach przepisy odnoszące się do organizacji stanowisk […]

Przejdź do strony

Szkolenie PRSES

Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za […]

Przejdź do strony

Nowy komitet w PSTM

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów. Uchwałą zarządu Stowarzyszenia powołany został Komitet […]

Przejdź do strony

Trzecie Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

Wydarzenie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym podnoszące świadomość bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, odbyło się w dniach 26-28 września podczas targów LOGIPAK w Poznaniu. Uczestnicy Forum potwierdzili potrzebę organizacji takiego wydarzenia, które nie ma odpowiednika na rynku gospodarki magazynowej i logistyki, a skala problemów jakie dotykają tę branżę, jest bardzo duża. Na […]

Przejdź do strony

O bezpieczeństwie w magazynie

Technologie w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, to  rzeczywistość kształtująca nowe wymiary bezpieczeństwa, to jakościowo inny poziom kultury bezpieczeństwa. Już niespełna dwa tygodnie zostało do rozpoczęcia III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie,  wydarzenia na którym omawiane będą zagadnienia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji towarów. „III FORUM […]

Przejdź do strony

III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

Bezpieczeństwo w cyfrowym magazynie, to motto wyjątkowej imprezy poświęconej problematyce bezpieczeństwa     pracy w magazynie, która odbędzie się w dniach 26-29.09.2016r. podczas Międzynarodowych Targów Magazynowania i Logistyki LOGIPAK w Poznaniu. Eksperci i praktycy reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz partnerów technicznych […]

Przejdź do strony

Standard hydraulicznego połączenia z osprzętem

Niemieckie stowarzyszenie producentów maszyn i systemów (VDMA), w porozumieniu z przedstawicielami różnych producentów wózków widłowych i osprzętu, stworzyło  wytyczne w celu ułatwienia połączenia hydraulicznego osprzętu do wózków widłowych pochodzących od różnych producentów. Połączenie mechaniczne osprzętu z karetką wózka widłowego jest ujęte w normie ISO 2328:2011, nie ma jednak ono zastosowania do mocowania hydraulicznego. Ponad 80% […]

Przejdź do strony

Nowe władze w PSTM

W dniu 24.06.2016 roku w Hotelu Korona Palace w Leźnicy Wielkiej, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Kolejny rok działalności Stowarzyszenia został podsumowany na zebraniu członków, których stawiła się przewidziana prawem większość, by stanowić o wyborach nowych władz. W głosowaniach brało udział 16 członków, wymagana prawem większość wynosiła 13 członków głosujących. […]

Przejdź do strony

Drogi komunikacyjne w magazynie – relacja

Bezpieczeństwo pracy w magazynie zależy od szeregu czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia wypadkiem. Magazyn, to bardzo złożony organizm gospodarczy w którym jest wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów współdziałających ze sobą. Odpowiedni stopień ich zorganizowania zapewnia pozwala osiągnąć stan w którym ryzyko wypadku jest zminimalizowane. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, realizując […]

Przejdź do strony

Drogi komunikacyjne w magazynie

Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, jest cyklicznie organizowanym spotkaniem specjalistów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z użytkownikami magazynów i centrów logistycznych. Na spotkaniach promowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Celem tych spotkań w ramach cyklu […]

Przejdź do strony

Biuletyn techniczny nr 2

Kolejny numer „Biuletynu Technicznego” poświęcamy obowiązkom i odpowiedzialności jakie spoczywają na inwestorach i użytkownikach regałów magazynowych. Wiedza na ten temat nie jest „najwyższej próby”, a że są to bardzo ważne zagadnienia, które pozwalają uniknąć w czasie realizacji inwestycji wielu problemów i niepotrzebnych „nerwów” każdej ze stron, to wszyscy wiemy. W biuletynie opisane są obowiązki i […]

Przejdź do strony

Pierwszy numer biuletynu technicznego

Ukazał się pierwszy numer biuletynu technicznego PSTM, w którym Stowarzyszenie zajęło stanowisko w sprawie metody naprawy regałów poprzez prostowanie uszkodzonych elementów. Metoda bardzo kontrowersyjna, ponieważ kłóci się z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN 15635 – Stalowe statyczne systemy składowania. Stowarzyszenie zgodnie ze swoimi statutowymi założeniami, dotyczącymi propagowania zasad dobrych praktyk przy projektowaniu, użytkowaniu, serwisowaniu i […]

Przejdź do strony

Po konferencji

Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, to projekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyce wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy. Organizatorem konferencji, która odbyła się 22 października br. było Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, które wśród wielu zadań ujętych w […]

Przejdź do strony

Magazyn bezpiecznym miejscem pracy

Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyce wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy. Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” odbędzie się 22 października i promować będzie osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, […]

Przejdź do strony

Szkolenie dla inspektorów PIP

W dniu 11 września br. w siedzibie oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się szkolenie dla inspektorów PIP, którzy wykonują inspekcje w centrach dystrybucyjnych i magazynowych. Celem tego spotkania, było zapoznanie inspektorów z dwoma tematami, dotyczącymi magazynów i gospodarki magazynowej, pierwszy to palety o znormalizowanych wymiarach zgodnych z karta UIC, typu EPAL oraz bezpieczeństwo […]

Przejdź do strony

Spotkanie KTR we Wrocławiu

W dniu 7 września br. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie nowego składu Komitetu Technicznego Regałów i pod przewodnictwem nowego przewodniczącego Wojciecha Dębskiego, na którym realizując postanowienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zapoznano się z systemem QRS. Omawiane były również problemy zgłoszone przez członków KTR, dotyczące nomenklatury regałowej, dokumentacji i bezpieczeństwa technicznego regałów. Wszystkie tematy bardzo […]

Przejdź do strony

Wyjazdowe zebranie zarządu Stowarzyszenia

W Warszawie, dnia 28 lipca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym omawiane zostały poruszone podczas Walnego Zebrania Członków tematy. WZC zobligowało zarząd Stowarzyszenia do przygotowania meritum i organizacji szkoleń dla montażystów regałów, które są ważne dla wszystkich uczestników rynku logistycznego, a w szczególności dla członków zaangażowanych w procesy dostaw regałów. Koncepcja pierwszych […]

Przejdź do strony

Walne Zebranie Członków 2015

W Hotelu Korona Palace, 24 czerwca 2015 roku, w miejscowości Leźnica Wielka, położonej niedaleko pierwszej w Polsce autostrady A2, odbyło się Walne Zebranie Członków, pierwszego w Polsce Stowarzyszenia skupiającego w swych szeregach specjalistów z branży wyposażenia magazynów i logistyki wewnętrznej. Nasza działalność zaczyna być zauważana w branży, odbyły się dwie znaczące dla wizerunku Stowarzyszenia imprezy, […]

Przejdź do strony

Na II Forum o bezpieczeństwie w magazynach

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Ta druga już edycja wydarzenia traktującego o bezpieczeństwie w magazynach zgromadziła specjalistów ds. BHP, zarządzających magazynami i innych zainteresowanych tą tematyką. W trakcie trzech dni trwania wydarzenia mieli […]

Przejdź do strony

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Poznań, w hali n 4, odbędzie się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. To cykliczna impreza poświęcona bezpieczeństwu pracy w magazynie, kolejne wydanie tego interesującego wydarzenia, poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa ludzi i towarów w magazynach buforowych, narzędziowych, części zamiennych i […]

Przejdź do strony

ERF WG2 spotkanie grupy roboczej

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, od samego początku nastawione jest na współpracę z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w tych samych obszarach problemowych. Członkostwo w European Racking Federation (Europejskiej Federacji Regałowej), a przede wszystkim aktywny udział członków Stowarzyszenia w pracach grup roboczych, jest potwierdzeniem wspierania przez Stowarzyszenie ważnych dla środowiska inicjatyw. W dniach 5 i 6 lutego 2015 […]

Przejdź do strony

Kongres MODERN WAREHOUSE 2014

  Już niebawem, 19-20 listopada br. w Warszawie odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania i Logistyki MODERN WAREHOUSE organizowanego przez czasopisma branżowe „Nowoczesny Magazyn” i „Logistyka a Jakość”. W tym roku program kongresu czeka prawdziwa rewolucja. – Doroczne spotkanie logistyków będzie trwało nadal dwa dni, ale liczba prelekcji zwiększy się aż dwukrotnie dzięki wyspecjalizowanym […]

Przejdź do strony

Biznes w najlepszym wydaniu – TAROPAK 2014

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK – niepowtarzalny czas biznesowych spotkań o międzynarodowym wymiarze. Liczby mówią same za siebie. Tegoroczna edycja z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci wystawców i zwiedzających. Dlaczego? Oto trzy główne powody! Po pierwsze WYSTAWCY W tym roku było ich nieco ponad 500. Swoimi ekspozycjami wypełnili pięć […]

Przejdź do strony

I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

Już za kilka dni rozpocznie się projekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji. „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe […]

Przejdź do strony

Branżowa inicjatywa „Szczyty kosztują”

Przedstawiciele branży TSL oraz firm produkcyjnych zainicjowali ogólnopolski projekt „Szczyty kosztują”, mający na celu wypracowanie katalogu dobrych praktyk i ograniczenie sztucznie generowanego zjawiska miesięcznych szczytów przewozowych w transporcie drogowym towarów. Inicjatywa ma charakter otwarty – każdy kto czuje się stroną, może dołączyć do projektu. Wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem ilości transportowanych towarów, z roku […]

Przejdź do strony

I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia, jego poziom oraz mają wpływ w ocenie ryzyka zawodowego. Współczesny magazyn, to wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów, które działają w sprzężeniu zwrotnym, realizując przepływy składowanych towarów.  Innowacje w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, […]

Przejdź do strony

Walne Zebranie Członków

W dniu 28 maja br. w Topoli Królewskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. WZSWC było zebraniem, na którym wybrano nowe władze  PSTM, w zebraniu uczestniczyło 12 członków Stowarzyszenia. Podjęto siedem uchwał o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, wynikiem czego powołane zostały nowe władze Stowarzyszenia. Powołano Zarząd Stowarzyszenia składający się z trzech osób: Andrzej […]

Przejdź do strony

PSTM nowym członkiem FEM

W dniu 20 listopada 2013 r. Walne Zgromadzenie FEM jednogłośnie zatwierdziło wniosek o członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej (PSTM). Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem European Federation of Material Handling (FEM) co można sprawdzić na stronie http://www.fem-eur.com/index.php/associations_poland/en/ . Nasze starania o członkostwo zakończyły się pozytywnie, powołany w tym celu komitet stowarzyszeniowy zrealizował nasze cele. Członkostwo PSTM w […]

Przejdź do strony

PSTM członkiem ERF

W dniach 9-10 września br. w Londynie, odbyło się walne zgromadzenie członków ERF (European Racking Federation), na którym, wśród wielu przyjętych uchwał, była ta, która PSTM interesowała najbardziej. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, uchwałą walnego zgromadzenia zostało przyjęte na członka European Racking Federation z prawem dwóch głosów. Stowarzyszenie reprezentowali, Marcin Olejnik – wiceprezes PSTM, Rafał Dalewski […]

Przejdź do strony

Pierwsze walne zebranie w PSTM

W dniu 21.05.2013r. w Hotelu Niagara w Węglewie Kolonii k. Konina, odbyło się pierwsze zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. To już drugi rok działalności Stowarzyszenia, w pierwszym założycielskim spotkaniu w Poznaniu, uczestniczyło dwudziestu członków założycieli, po którym nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia. Dokładnie w miesiąc po spotkaniu, w dniu 02.03.2012 roku, zarejestrowano Polskie Stowarzyszenie […]

Przejdź do strony

Pierwsza rocznica

Minął rok od spotkania dwudziestu osób, które postawiły sobie za cel, aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym branży gospodarki magazynowej. Niezwykle trudno w ogromie obowiązków znaleźć czas na społeczna pracę, by podnosić na coraz wyższy poziom „kulturę biznesową” w codziennych zmaganiach z rzeczywistością gospodarczą naszego kraju. Pomimo tych trudności, udało się nam –  dwudziestu zdeterminowanym osobom, […]

Przejdź do strony