Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

ul. Szarych Szeregów 27 lok.8

60-462 Poznań

Tel. +48 61 847 49 08

E-mail: pstm@pstm.org.pl

Web: www.pstm.org.pl

Zarząd

Andrzej Szymkiewicz - prezes zarządu

Tel. + 48 502 604 234

a.szymkiewicz@pstm.org.pl

Marcin Olejnik – wiceprezes zarządu

Tel. + 48 601 258 716

m.olejnik@pstm.org.pl

Marcin Kozłowski - skarbnik zarządu

Tel. + 48 604 999 063

Komisja rewizyjna

Jacek Kusnierczak – przewodniczący komisji rewizyjnej

Tel. + 48 601 566 978

j.kusnierczak@pstm.org.pl

Krzysztof Polesiak – członek komisji rewizyjnej

Tel. + 48 605 314 325

k.polesiak@pstm.org.pl

Ruben Nooitgedagt - członek komisji rewizyjnej

Tel. +48 602 258 800

r.nooitgedagt@pstm.org.pl

Artur Skorupa - członek komisji rewizyjnej

Tel. +48 660 492 349

a.skorupa@pstm.org.pl

Wojciech Dębski - członek komisji rewizyjnej

Tel. +48 600 808 013

w.debski@pstm.org.pl

Sąd Koleżeński

Mariusz Szewczyk – przewodniczący sądu koleżeńskiego

Tel. + 48 502 189 037

m.szewczyk@pstm.org.pl

Grzegorz Zwoliński – członek sądu koleżeńskiego

Tel. +48 509 803 945

g.zwolinski@pstm.org.pl

Grzegorz Szkultecki - członek sądu koleżeńskiego

Tel. +48 601 303 037

g.szkultecki@pstm.org.pl

Roma Dudzińska - członek sądu koleżeńskiego

Tel. +48 601 770 725

r.dudzinska@pstm.org.pl

Brak wpisów. Nie podano kategorii.