Sąd koleżeński

Uchwała nr 8/2018, o Sądzie Koleżeńskim

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2018-2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Sąd Koleżeński Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

1. Mariusz Szewczyk - przewodniczący

2. Grzegorz Zwoliński - członek

3. Tomasz Chojnacki- członek

4. Antoni Saulewicz- członek

5. Robert Paśnicki - członek

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 16 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.