PSTM członkiem European Federation of Material Handling

Walne Zgromadzenie FEM, w dniu 20 listopada 2013 r. jednogłośnie zatwierdziło wniosek o członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej (PSTM). Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem European Federation of Material Handling (FEM). Nasze starania o członkostwo zakończyły się pozytywnie, powołany w tym celu komitet stowarzyszeniowy zrealizował nasze cele. Członkostwo PSTM w europejskich organizacjach o podobnym profilu działalności, zapisane jest w statucie Stowarzyszenia.

Delegowani przez Stowarzyszenie specjaliści, będą aktywnie brać udział w tworzeniu nowych jakościowo regulacji w branży regałów magazynowych oraz transporcie logistyki wewnętrznej.

Na wstąpieniu nasze działania się nie kończą, to jest początek naszej drogi do realizacji naszych celów statutowych, które przyczynią się do normalizacji rynku w Polsce oraz do podniesienia jakości świadczonych na nim usług, prze wszystkich jego uczestników. Członkowie Stowarzyszenia, będą wykorzystywać tą wiedzę, którą będzie się dzielić FEM z naszą organizacją.

Link do strony z informacją o członkostwie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej: http://www.fem-eur.com/index.php/associations_poland/en/

Brak wpisów. Nie podano kategorii.