PSTM członkiem European Racking Federation

Walne zgromadzenie członków ERF (European Racking Federation), które odbywało się w dniach 9-10 września 2013 r. roku w Londynie, przyjęło w poczet członków Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Stowarzyszenie reprezentowali, Marcin Olejnik – wiceprezes PSTM, Rafał Dalewski – Przewodniczący Komitetu Technicznego Regałów oraz Wojciech Dębski – członek Komitetu Technicznego Regałów.

 Stowarzyszenie będąc pełnoprawnym członkiem ERF, bierze czynny udział w pracach tej organizacji na rzecz normalizacji przepisów i norm dotyczących regałów magazynowych. Poprzez Komitety Techniczne, organizacja ma realny wpływ na tworzenie uregulowań prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.

 Stowarzyszenie deleguje do grup problemowych członków, którzy informować będą na bieżąco, o tematach, które są przedmiotem pracy komitetów. Obecnie procedowanych jest kilka istotnych dla branży regałowej programów, więc pracy na pewno nie zabraknie. To jest zupełnie nowe doświadczenie dla Stowarzyszenia i członków, fakt, że PSTM przyjęte zostało w pierwszym „podejściu” ma znaczenie, to jest akceptacja kompetencji członków Stowarzyszenia. W interesie nas wszystkich, leży wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia, dobrze, że możemy wpływać na ważne dla branży decyzje.

 Na stronie internetowej ERF znajdują się dane kontaktowe PSTM: http://www.erfed.org/members/524aad381a027/PSTM

Brak wpisów. Nie podano kategorii.