AGENDA

1. Dzień pierwszy....prewencja – co by było gdyby….                  ifbm

Przewidujmy, nie gdybajmy, stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze trzeba się do tych uregulowań stosować? Co może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny? Dyskusja nad zagadnieniami, jedna strona wykazywać będzie brak uzasadnienia stosowania się do przepisów i regulacji, a „instytucjonalny obrońca” będzie udowadniał coś przeciwnego.

2. Dzień drugi….eksploatacja – czy jest potrzebny codzienny przegląd sprzętu i wyposażenia w magazynie, czy szkoda na to czasu, bo nic się nie stanie? Jaka rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika? Prelegenci –dyskutanci udowadniać będą swoje stanowiska, przykładami mniej lub bardziej wymownymi. Finał konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, który realizowany będzie z udziałem partnerów instytucjonalnych.

3. Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia są potrzebne, jak wybrać dobre szkolenie? Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń. Certyfikacja szkoleń, co to daje i komu to potrzebne? Za i przeciw, każdy z prelegentów, będzie bronił swoich racji.

Szkolenia mają bezdyskusyjny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy, podnoszą kulturę bezpieczeństwa, o najlepszych w tym obszarze rozwiązaniach opowiedzą specjaliści i eksperci merytoryczni, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego oraz specjaliści i eksperci techniczni reprezentujący firmy Elokon, Still Polska.

4.  Dzień czwarty….panelowy - dyskusja z zaproszonymi osobami na temat wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w magazynie.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej prowadzi działania na rzecz promocji dobrych praktyk, w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego. Inicjuje oraz aktywnie wspiera przedsięwzięcia edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie, a także wspierania osób zarządzających gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.

 I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE jest inicjatywa wpisującą się w działania PSTM na rzecz kultury bezpieczeństwa i poprawy jakości pracy.


SZCZEGÓŁOWA AGENDA ikona_pdf

Brak wpisów. Nie podano kategorii.