Inspektor Regałowy PSTM

Dynamicznie rozwijający się obszar logistyki i zawartej w niej roli magazynowania, a także rosnąca rola dziedziny BHP, sprawiają, że standardy bezpieczeństwa jakie muszą spełniać obecnie wszystkie rodzaje magazynów osiągnął poziom tak wysoki, że realizacja określonych zadań na określonych stanowiskach wymaga zdobycia nowej, specjalistycznej wiedzy.

W zakresie realizowania procedur dotyczących systemów regałowych, niezbędna jest obecność tzw. PRSES-ów oraz ekspertów regałowych, posiadających kompetencje pozwalające im na przeprowadzanie poszczególnych rodzajów przeglądów regałów.

Wychodząc na przeciw rosnącej roli zarządców magazynów oraz ryzyk jakie niesie ze sobą użytkowanie systemów składowania, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej realizuje szkolenia o określonej tematyce, odpowiadającej określonej roli osób realizujących odpowiednie zadania w magazynie, takie jak przeglądy krótkookresowe, przeglądy eksperckie czy też montaże regałów.

W miesiącu maju 2020 r., przewiduje się przeprowadzenie 1-szego szkolenia certyfikującego jego uczestników jako tzw. Inspektorów regałowych PSTM, rekomendowanych do realizacji tzw. przeglądów eksperckich. Podobnie jak w przypadku pozostałych szkoleń, tak i w tym, certyfikacja PSTM jest najbardziej wiarygodnym poświadczeniem zdobytych kompetencji, m.in. dzięki niezależnemu charakterowi działalności Stowarzyszenia oraz najwyższymi jakościowymi standardami działania, wynikającymi również z przynależności do Stowarzyszeń międzynarodowych FEM Racking & Shelving oraz FEM.

Szkolenie to, podobnie jak wszystkie inne inicjatywy podejmowane przez PSTM i przygotowane przez Komitet Techniczny ds. Szkoleń, jest przedsięwzięciem angażującym najlepszych Specjalistów Stowarzyszenia, działających w duchu niezależności oraz realizacji podstawowej misji PSTM, jaką jest szerzenie dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa magazynowego. PSTM zachowuje najwyższe standardy obiektywizmu udostępniając wiedzę niezależną od produktów, a także pozostając w zgodzie ze standardami normatywnymi wydanymi przez wspomniane wyżej Instytucje.

Close Menu