Uchwała nr 7/2018, 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2018-2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Komisję Rewizyjną Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

1. Jacek Kuśnierczak – przewodniczący

2. Krzysztof Polesiak – członek

3. Ruben Nooitgedagt – członek

4. Artur Skorupa – członek

5. Marcin Bajson – członek

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 16 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Close Menu