Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,  § 10 pkt.3 i 4 – „Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.” oraz „Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.”

Stowarzyszenie przyjmuje członków wspierających widząc w nich partnerów do realizacji wspólnych celów, mieszczących się w kategoriach kultury biznesowej i bezpieczeństwa pracy.

Członkowie wspierający są dla Stowarzyszenia ważnym partnerem merytorycznym i biznesowym, który korzystał będzie z wiedzy i doświadczenia jakie w Stowarzyszeniu będzie powstawało.

 

LISTA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNIKI MAGAZYNOWEJ:

  1. Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.>>>>LINK
  2. CAMSO Polska S.A.>>>>LINK
  3. Nedcon Silesia Sp.z o.o.>>>>LINK
  4. Mago S.A.>>>>LINK 
  5. Logis Sp. z o.o.>>>>LINK
  6. MGL Sp. z o.o.>>>>LINK
  7. ENTE Sp. z o.o.>>>>LINK
  8. Baumalog Sp. z o.o. >>>LINK 
Close Menu