Baumalog jest polską firmą inżynierską zajmującą się tworzeniem systemów automatyzujących przetwarzanie, składowanie i transport blach, profili, prętów i innych materiałów o dużych masach i gabarytach. Baumalog odpowiada za każdy etap – od koncepcji, przez konstruowanie, produkcję oraz uruchomienie i serwis. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych i wzrost konkurencyjności to główne korzyści z wdrożenia systemów Baumalog.

 

Przejdź do strony >>