Celem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk, w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego. Inicjowanie oraz aktywne wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych, na rzecz jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie, a także wspieranie osób zarządzających gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.

PSTM tworzyć będzie platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy z podmiotami zaangażowanymi w działalność badawczą rynku dostawców sprzętu i techniki magazynowej oraz aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy z tym związane.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, będzie dążyć i aktywnie wspierać, wszelkie inicjatywy, związane z wymianą doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami, dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku. Działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki handlowej dostawców i promowanie zdrowych zasad konkurencyjności w kontaktach biznesowych.