Członkowie założyciele

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, § 10 pkt.1 i 2 – „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.” oraz „Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.”Członkowie Stowarzyszenia są filarem kompetencji i budowania standardów dobrych praktyk w magazynie, są wzorem do naśladowania dla innych uczestników procesów magazynowych. W swojej pracy kierują się aktualnymi przepisami i normami technicznymi będącymi podstawą bezpiecznej pracy w magazynie.

Andrzej Szymkiewicz

Grzegorz
Zwoliński

Marcin
Bajson

Roma Dudzińska

Artur
Skorupa

Jacek
Kuśnierczak

Mariusz
Szewczyk

Ruben
Nooitgedagt

Daniel
Krzysiak

Krzysztof
Polesiak

Rafał
Dalewski

Wiesław
Staniuk

Dariusz
Firlej

Marcin
Kozłowski

Robert
Paśnicki

Witold Wydrzyński

Grzegorz
Szkultecki

Marcin
Olejnik

Robert
Strzelczyk

Wojciech Dębski