Rosnące zainteresowanie szkoleniami i przygotowania do bardziej wyspecjalizowanych

tematycznie obszarów szkoleń sprawiają, że jest potrzeba powołania Komitetu ds. Kwalifikacji.

Komitet zajmował się będzie oceną kwalifikacji kandydatów do szkolenia oraz przyznawaniem kwalifikacji na podstawie wyników egzaminów.

Komitet ds. Kwalifikacji :