10 czerwca 2019

Zainicjowane w 2017 roku szkolenia PRSES zaczynają docierać do świadomości zarządzających magazynami i BHP. Jest to proces powolny, jednak zauważa się zmianę podejścia do potrzeby częstej diagnostyki systemów składowania , pod kątem uszkodzeń, stateczności i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji regałowej w użytkowanych magazynach.

Wprawdzie norma PN-EN 15635, będąca podstawą programową szkolenia nakłada obowiązek na zarządzających magazynem, wyznaczenie takiej osoby, to jednak normy w Polsce nie są prawem, więc zarządzający nic sobie z tego nie robią. Niemniej jednak jest sporo na rynku firm, które temat bezpieczeństwa traktują bardzo poważnie, można powiedzieć, że podchodzą profesjonalnie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i skorzystali ze szkoleń PRSES organizowanych przez Stowarzyszenie.

Od pierwszego szkolenia PRSES, które odbyło się 19 maja 2017 roku, minie niebawem dwa lata, do tej pory przeszkoliliśmy 90 osób, z pośród tych osób jedna osoba nie zdała egzaminu – pomimo poprawki.  Wydanych zostało 89 legitymacji i tyle samo certyfikatów PRSES. Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie cieszą się uznaniem na rynku, jednak koszt 1500,- zł. netto za szkolenie jest istotnym czynnikiem hamującym poziom zainteresowania. Na rynku są konkurencyjne w swej istocie szkolenia za cenę o połowę mniejszą.

Szkolenia maja dwie formuły: otwarta dla delegowanych pracowników wielu firm organizowane w Strykowie oraz formuła zamkniętego szkolenia dla firm, organizowane na ich terenie. W szkoleniach zamkniętych wzięło udział 47 osób z dwu firm:

  • Rossmann – 7 osób,
  • Kuehne + Nagel – 40 osób

W szkoleniach otwartych udział wzięło 43 osoby, z wielu firm o różnym profilu działalności.

W roku 2017 przeszkolonych zostało 27 osób a w 2018 roku już 63 osoby, jest więc znacząca progresja, która ma szansę się utrzymać, a nawet znacząco zwiększyć.

Więcej na temat szkoleń jest na dedykowanej szkoleniom stronie www.prses.pl