Podczas Zebrania Członków Założycieli wybrano władze statutowe, których kadencja trwa dwa lata, skład osobowy określony został w statucie. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy, powołany uchwałą nr 6/2020 o wyborze Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, powołana uchwałą nr 7/2020 o Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Sąd Koleżeński składający się z trzech osób, powołany uchwałą nr 8/2020 o Sądzie Koleżeńskim Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Działania władz statutowych reguluje statut, określający kompetencje tych organów wykonawczych stowarzyszenia.