Uchwała nr 7/2020, 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2020-2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Komisję Rewizyjną Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

  1. Jacek Kuśnierczak – przewodniczący
  2. Krzysztof Polesiak – członek
  3. Ruben Nooitgedagt – członek
  4. Marcin Olejnik – członek
  5. Marcin Bajson – członek

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 19 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.