Uchwała nr 8/2020, o Sądzie Koleżeńskim

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2020-2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Sąd Koleżeński Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

  1. Roma Dudzińska – przewodniczący
  2. Marek Orlicki – członek
  3. Łukasz Bojanowski- członek

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 19 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.