Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej PSTM

Witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Edukacja rynku
Wobec dynamicznie rozwijającego się rynku i braku specjalistycznej wiedzy w obszarze magazynowania, PSTM przyjął rolę niezależnego i najbardziej specjalistycznego podmiotu szkoleniowego w Polsce.
Koncentracja specjalistów
Stowarzyszenie jest grupą inżynierów, projektantów i konsultantów związanych z branżą magazynową. Osoby te łączą swoje doświadczenie i dzielą się nim zgodnie z zasadami etyki biznesowej.
Opiniotwórczość
Poprzez wydawanie opinii, publikowanie biuletynów, realizację ekspertyz i organizację konferencji, PSTM stało się wiarygodnym i wysoce specjalistycznym podmiotem opiniotwórczym.
Kształtowanie rynku
Organizacja skupia firmy i osoby z całego rynku, które przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz etyki biznesowej promują dobre praktyki i najlepsze standardy w obszarze magazynowania.

O nas

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej jest organizacją zrzeszającą wysokiej klasy specjalistów z obszaru szeroko pojętej techniki magazynowej.

Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do dostawców usług związanych z bezpieczeństwem magazynowym, osób zarządzających gospodarką magazynową oraz transportem wewnętrznym, a także pozostałych odbiorców funkcjonujących w obszarze logistyki oraz magazynowania.

PSTM dąży do wspierania wszelkich inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku.

W roku 2022 PSTM obchodził 10-tą rocznicę swojego istnienia.

Na przestrzeni tego okresu, zrealizowane zostały liczne projekty o charakterze szkoleniowym i świadomościowym.

Na bieżąco uruchamiane są kolejne inicjatywy, które cechują się najwyższym standardem merytorycznym.

Aktualności

11 października 2023
„Paletowe ograniczniki miejsc składowania i paletowe ograniczniki bezpieczeństwa” Niniejszy dokument powstał w reakcji na spotykane na rynku stosowanie tzw. backstopów... [+]
12 lipca 2023
„Systemy składowania użytkowane na zewnątrz” Niniejszy dokument ma na celu zwrócić uwagę na szczególne wymagania jakie należy stawiać systemom składowania... [+]
25 sierpnia 2021
„Posadzki przemysłowe pod urządzenia do składowania – Wymagania i zakres odpowiedzialności” – Aktualizacja biuletynu 3/2016 Niniejszy dokument jest adresowany do... [+]

PSTM w liczbach

11

LAT DZIAŁANIA

32

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA "PRSES"

400

UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PRSES

2

ZREALIZOWANE CERTYFIKACJE "INSPEKTOR REGAŁOWY PSTM"

10

CERTYFIKOWANYCH INSPEKTORÓW REGAŁOWYCH PSTM

Newsletter

Otrzymuj regularnie wiadomości z naszej strony.