Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej PSTM

Witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Edukacja rynku
Wobec dynamicznie rozwijającego się rynku i braku specjalistycznej wiedzy w obszarze magazynowania, PSTM przyjął rolę niezależnego i najbardziej specjalistycznego podmiotu szkoleniowego w Polsce.
Koncentracja specjalistów
Stowarzyszenie jest grupą inżynierów, projektantów i konsultantów związanych z branżą magazynową. Osoby te łączą swoje doświadczenie i dzielą się nim zgodnie z zasadami etyki biznesowej.
Opiniotwórczość
Poprzez wydawanie opinii, publikowanie biuletynów, realizację ekspertyz i organizację konferencji, PSTM stało się wiarygodnym i wysoce specjalistycznym podmiotem opiniotwórczym.
Kształtowanie rynku
Organizacja skupia firmy i osoby z całego rynku, które przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz etyki biznesowej promują dobre praktyki i najlepsze standardy w obszarze magazynowania.

O nas

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej jest organizacją zrzeszającą wysokiej klasy specjalistów z obszaru szeroko pojętej techniki magazynowej.

Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do dostawców usług związanych z bezpieczeństwem magazynowym, osób zarządzających gospodarką magazynową oraz transportem wewnętrznym, a także pozostałych odbiorców funkcjonujących w obszarze logistyki oraz magazynowania.

PSTM dąży do wspierania wszelkich inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku.

W roku 2022 PSTM obchodził 10-tą rocznicę swojego istnienia.

Na przestrzeni tego okresu, zrealizowane zostały liczne projekty o charakterze szkoleniowym i świadomościowym.

Na bieżąco uruchamiane są kolejne inicjatywy, które cechują się najwyższym standardem merytorycznym.

Aktualności

12 lipca 2023
„Systemy składowania użytkowane na zewnątrz” Niniejszy dokument ma na celu zwrócić uwagę na szczególne wymagania jakie należy stawiać systemom składowania... [+]
25 sierpnia 2021
„Posadzki przemysłowe pod urządzenia do składowania – Wymagania i zakres odpowiedzialności” – Aktualizacja biuletynu 3/2016 Niniejszy dokument jest adresowany do... [+]
25 sierpnia 2021
W styczniu 2022 roku opublikowana ma zostać rewizja normy PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania — Regały paletowe o zmiennej... [+]

PSTM w liczbach

11

LAT DZIAŁANIA

32

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA "PRSES"

400

UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PRSES

2

ZREALIZOWANE CERTYFIKACJE "INSPEKTOR REGAŁOWY PSTM"

10

CERTYFIKOWANYCH INSPEKTORÓW REGAŁOWYCH PSTM

Newsletter

Otrzymuj regularnie wiadomości z naszej strony.