Aktualności

11 października 2023
„Paletowe ograniczniki miejsc składowania i paletowe ograniczniki bezpieczeństwa” Niniejszy dokument powstał w reakcji na spotykane na rynku stosowanie tzw. backstopów... [+]
12 lipca 2023
„Systemy składowania użytkowane na zewnątrz” Niniejszy dokument ma na celu zwrócić uwagę na szczególne wymagania jakie należy stawiać systemom składowania... [+]
25 sierpnia 2021
„Posadzki przemysłowe pod urządzenia do składowania – Wymagania i zakres odpowiedzialności” – Aktualizacja biuletynu 3/2016 Niniejszy dokument jest adresowany do... [+]
25 sierpnia 2021
W styczniu 2022 roku opublikowana ma zostać rewizja normy PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania — Regały paletowe o zmiennej... [+]
5 lutego 2021
W maju 2021 roku opublikowana zostanie rewizja normy PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania — Regały paletowe o zmiennej konfiguracji... [+]
13 lipca 2020
Czerwiec jest tradycyjnym miesiącem organizacji „Walnych Zebrań Członków” Stowarzyszenia,  dniu 25.06.2020 roku w Hotelu Kasor w Strykowie odbyło się kolejne... [+]
24 kwietnia 2020
Drodzy członkowie FEM, Pandemia COVID-19 stała się priorytetem numer jeden FEM’u. W ciągu ostatnich kilku tygodni, pod nadzorem zarządu i... [+]
15 kwietnia 2020
W dniu 14 kwietnia Komisja Europejska i państwa członkowskie ogłosiły zaproszenie do udziału w ogólnoeuropejskim „Hackatonie”, który ma połączyć innowatorów,... [+]
13 marca 2020
Ze względu na panująca sytuację i ogłoszonym przez władze stanem „epidemii” Zarząd Polskiego Stowarzyszenia  Techniki Magazynowej podjął decyzję o odwołaniu... [+]
13 lutego 2020
Członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej – firma NEDCON Silesia była gospodarzem spotkania piątej grupy roboczej FEM Racking & Shelving,... [+]
7 stycznia 2020
W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny... [+]
30 września 2019
Świadomość bezpieczeństwa pracy w magazynach rośnie z każdym rokiem, poprawia się tym samym stan bezpieczeństwa w magazynach. Jednak nigdy nie... [+]

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

ul. Hangarowa 13A
60-409 Poznań
NIP: 781-187-75-74
KRS: 0000412922
© Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej 2024
Wdrożenie: solmedia.pl