Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów.

Powołane zostały dwa Komitety Techniczne, które działają w naszych strukturach, Komitet Techniczny Regałów oraz Komitet ds. Szkoleń.

Komitety mają charakter doradczy dla Zarządu PSTM, który posiłkując się wskazówkami komitetów, wdraża działania podnoszące jakość i bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Czytaj więcej: