Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, § 9 członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, z tym, że osoba prawna może być wyłącznie członkiem Wspierającym. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :