Szkolenia

Jednym z celów zapisanych w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk  w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego.

Rosnąca z każdym rokiem ilość powierzchni magazynowej, wyposażona w regały i sprzęt do ich obsługi, jest wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie. Coraz większa ilość operacji w magazynach stwarza realne zagrożenie uszkodzeń regałów magazynowych, które należy zdiagnozować i podjąć określone działania zapobiegawcze.

Właściwa ocena zagrożenia pozwala uniknąć bardzo poważnych w skutkach zdarzeń, które mogą być dla zarządzającego magazynem bardzo dotkliwe, wyrażać się mogą w wielu obszarach od materialnych po prawne.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, świadome swojej misji, posiadając wiedzę z zakresu konstrukcyjnej budowy i  użytkowania regałów magazynowych, w oparciu o normę PN-EN 15635:2010, przygotowało specjalistyczne dedykowane szkolenia dla osób chcących uzyskać określone kompetencje autoryzowane przez Stowarzyszenie.

Szkolenia: