Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia w dniu powołany został Komitet ds. Szkoleń, którego zadaniem jest opracowywanie, metodologii i założeń programowych dotyczących szkolenia specjalistów w określonych obszarach funkcjonalnych magazynu, zgodnych z najwyższymi standardami dobrych praktyk.

Obecny skład Komitetu ds. Szkoleń :

  1. Przewodniczący – Tomasz Chojnacki
  2. Członek komitetu – Antoni Saulewicz
  3. Członek komitetu – Marcin Bajson
  4. Członek komitetu – Marcin Olejnik

 

Zakres działalności Komitetu ds. Szkoleń dotyczy w szczególności:

  1. opracowywanie programów szkoleń, zgodnie obowiązującymi przepisami i normami,
  2. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,
  3. czynne uczestnictwo we wprowadzaniu zasad dobrych praktyk
  4. aktywny udział w misji i zadaniach Stowarzyszenia

 

Komitet ds. Szkoleń jest ciałem doradczym dla zarządu i wykonawczym w zakresie realizacji szkoleń, skład komitetu zapewnia merytoryczne treści i tematy poruszane na szkoleniach.  Z pośród kandydatów na członków Komitetu ds. Szkoleń wybrano osoby, które legitymują się stosownymi kompetencjami.