Rozwijający się obszar logistyki i magazynowania oraz rosnące standardy bezpieczeństwa jakie muszą spełniać obecnie wszystkie rodzaje magazynów, wymagają od zarządzających korzystania z usług specjalistów od bezpieczeństwa systemów składowania.

Celem realizacji procedur bezpieczeństwa systemów regałowych, zgodnych z normą PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowania — Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania", niezbędna jest obecność tzw. PRSES-ów oraz ekspertów regałowych, posiadających  kompetencje pozwalające im na przeprowadzanie poszczególnych rodzajów przeglądów regałów.

Wychodząc na przeciw rosnącej roli zarządców magazynów oraz ryzyk jakie niesie ze sobą użytkowanie systemów składowania, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej realizuje certyfikacje Inspektorów Regałowych. Certyfikacja składa się z kilku etapów – od weryfikacji posiadanego wykształcenia technicznego, doświadczenia w przeglądach regałów, poprzez 3 – dniowe szkolenie kończące się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają min. roczne doświadczenie w przeglądach eksperckich regałów oraz odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Szkolenie nie uczy realizacji przeglądów regałów osób, które nie mają w tym zakresie doświadczenia.

Szkolenie certyfikuje uczestników szkolenia jako tzw. Inspektorów Regałowych PSTM, rekomendowanych do realizacji tzw. przeglądów eksperckich. Podobnie jak w przypadku pozostałych szkoleń, tak i w tym, certyfikacja PSTM jest najbardziej wiarygodnym poświadczeniem zdobytych kompetencji, m.in. dzięki niezależnemu charakterowi działalności Stowarzyszenia oraz najwyższymi jakościowymi standardami działania, wynikającymi również z przynależności do Stowarzyszeń międzynarodowych FEM Racking & Shelving oraz FEM.

Szkolenie to, podobnie jak wszystkie inne inicjatywy podejmowane przez PSTM i przygotowane przez Komitet Techniczny ds. Szkoleń, jest przedsięwzięciem angażującym najlepszych Specjalistów Stowarzyszenia, działających w duchu niezależności oraz realizacji podstawowej misji PSTM, jaką jest szerzenie dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa magazynowego. PSTM zachowuje najwyższe standardy obiektywizmu udostępniając wiedzę niezależną od produktów, a także pozostając w zgodzie ze standardami normatywnymi wydanymi przez wspomniane wyżej Instytucje.

Celem szkolenia jest weryfikacja oraz uporządkowanie i aktualizacja posiadanej wiedzy uczestników z zakresu przeglądów regałów potrzebnej do realizacji usług przeglądów eksperckich regałów na określonym poziomie jakościowym, potwierdzającym najwyższe umiejętności inspektorskie.

Szkolenie dostarczy kompetencje Inspektora PSTM w zakresie: przygotowania, realizacji usługi, a także opracowania dokumentacji na najwyższym możliwym poziomie, w wybranych zagadnieniach wykraczającym poza przyjęte standardy i normy techniczne.

dr inż. Tomasz Chojnacki

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Szkoleń oraz członek Komitetu Technicznego ds. Regałów. Doradca logistyczny, specjalizujący się w projektowaniu i audytowaniu obiektów magazynowych. Zrealizował blisko 150 badań magazynów o różnorodnych systemach składowania, a także 50 wysoce specjalistycznych projektów logistycznych. W jego dorobku szkoleniowym jest przeszkolonych 350 osób w zakresie użytkowania regałów. Współautor programów szkoleniowych dla osób PRSES oraz Inspektorów PSTM. Od 2017 roku prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach organizowanych przez PSTM w zakresie bezpiecznej eksploatacji regałów, przeglądów oraz kompetencji osób PRSES. Obszary zawodowe jego działalności to: planowanie i projektowanie magazynów, audyty bezpieczeństwa i przeglądy regałów.

mgr inż. Marcin Olejnik

Absolwent Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, specjalność lotnictwo, członek Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. W branży wyposażenia magazynowego od 28 lat, projektant, konsultant, realizator i wykonawca instalacji regałów paletowych praktycznie wszystkich typów. Autoryzowany inspektor regałowy SEMA. Członek założyciel i były wieloletni Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Członek Komitetu Technicznego Regałów, Przewodniczący Komitetu ds. Kwalifikacji w PSTM.