Walne Zgromadzenie Członków PSTM w dn. 30 września 2022 roku wybrało na lata 2022 – 2024 następujące Władze Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej:

ZARZĄD:

Prezes Zarządu PSTM – Konrad Szymkiewicz
Wiceprezes Zarządu PSTM – Tomasz Chojnacki
Wiceprezes Zarządu PSTM – Marcin Kozłowski

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSTM – Marcin Olejnik
Członek Komisji Rewizyjnej PSTM – Marcin Bajson
Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Polesiak

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PSTM – Roma Dudzińska
Członek Sądu Koleżeńskiego PSTM – Marek Orlicki
Członek Sądu Koleżeńskiego PSTM – Łukasz Bojanowski