CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Zgodnie z zapisami Statutu PSTM, członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która dostarczy do Stowarzyszenia deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię 2 członków PSTM w zakresie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia określone są Statucie PSTM – Rozdział III.

Deklarację należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia dostępny w stopce strony internetowej.

Przyjęcie w poczet członków PSTM następuje na najbliższym Zebraniu Zarządu.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKA ZWYCZAJNEGO