Stowarzyszenie w krótkim czasie, bo w rok po utworzeniu, zdecydowało się na człokostwo w dwóch liczących się na międzynarodowej arenie organizacjach branżowych, European Federation of Material Handling (FEM) oraz European Racking Federation (ERF). Organizacje te skupiają w swoich szeregach specjalistów, którzy są ekspertami w tworzeniu norm i regulacji technicznych, w zakresie swoich kompetencji.

Obecność PSTM w strukturach tych organizacji, nie jest zachowawcza, nasi członkowie aktywnie działają w strukturach opiniujących projekty i rozwiązania, które włączane są do procesów legislacyjnych. Projekty nad którymi obecnie się proceduje, będą miały znaczenie za kilka lat, dobrze jest więc z wyprzedzeniem wiedzieć nad czym obecnie się dyskutuje. To wartość nie do przecenienia, to pozwoli odpowiednio się przygotować do tego, co czeka rynek w Polsce.

Członkostwo PSTM w europejskich organizacjach o podobnym profilu działalności, zapisane jest w statucie Stowarzyszenia. Poniżej linki do stron internetowych tych organizacji, gdzie w zakładce członkowie, jest nasze Stowarzyszenie:

FEM – http://www.fem-eur.com/index.php

ERF – http://www.erfed.org/home

PSTM członkiem European Federation of Material Handling

Walne Zgromadzenie FEM, w dniu 20 listopada 2013 r. jednogłośnie zatwierdziło wniosek o członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej (PSTM). Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem European Federation of Material Handling (FEM). Nasze starania o członkostwo zakończyły się pozytywnie, powołany w tym celu komitet stowarzyszeniowy zrealizował nasze cele. Członkostwo PSTM w europejskich organizacjach o podobnym profilu działalności, zapisane jest w statucie Stowarzyszenia.

Delegowani przez Stowarzyszenie specjaliści, będą aktywnie brać udział w tworzeniu nowych jakościowo regulacji w branży regałów magazynowych oraz transporcie logistyki wewnętrznej.

Na wstąpieniu nasze działania się nie kończą, to jest początek naszej drogi do realizacji naszych celów statutowych, które przyczynią się do normalizacji rynku w Polsce oraz do podniesienia jakości świadczonych na nim usług, prze wszystkich jego uczestników. Członkowie Stowarzyszenia, będą wykorzystywać tą wiedzę, którą będzie się dzielić FEM z naszą organizacją.

Link do strony z informacją o członkostwie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej: http://www.fem-eur.com/index.php/associations_poland/en/

 

PSTM członkiem European Racking Federation

Walne zgromadzenie członków ERF (European Racking Federation), które odbywało się w dniach 9-10 września 2013 r. roku w Londynie, przyjęło w poczet członków Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Stowarzyszenie reprezentowali, Marcin Olejnik – wiceprezes PSTM, Rafał Dalewski – Przewodniczący Komitetu Technicznego Regałów oraz Wojciech Dębski – członek Komitetu Technicznego Regałów.

Stowarzyszenie będąc pełnoprawnym członkiem ERF, bierze czynny udział w pracach tej organizacji na rzecz normalizacji przepisów i norm dotyczących regałów magazynowych. Poprzez Komitety Techniczne, organizacja ma realny wpływ na tworzenie uregulowań prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie deleguje do grup problemowych członków, którzy informować będą na bieżąco, o tematach, które są przedmiotem pracy komitetów. Obecnie procedowanych jest kilka istotnych dla branży regałowej programów, więc pracy na pewno nie zabraknie. To jest zupełnie nowe doświadczenie dla Stowarzyszenia i członków, fakt, że PSTM przyjęte zostało w pierwszym „podejściu” ma znaczenie, to jest akceptacja kompetencji członków Stowarzyszenia. W interesie nas wszystkich, leży wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia, dobrze, że możemy wpływać na ważne dla branży decyzje.

Na stronie internetowej ERF znajdują się dane kontaktowe PSTM: http://www.erfed.org/members/524aad381a027/PSTM