17 lutego 2016

Kolejny numer „Biuletynu Technicznego” poświęcamy obowiązkom i odpowiedzialności jakie spoczywają na inwestorach i użytkownikach regałów magazynowych. Wiedza na ten temat nie jest „najwyższej próby”, a że są to bardzo ważne zagadnienia, które pozwalają uniknąć w czasie realizacji inwestycji wielu problemów i niepotrzebnych „nerwów” każdej ze stron, to wszyscy wiemy.

W biuletynie opisane są obowiązki i odpowiedzialność stron w oparciu o obowiązujące normy, które dość precyzyjnie określają ich zakres i obszary.  Chociaż na rynku pojawiają się głosy, że normy nie są jedynym kryterium, czy podstawa działania na rynku, jednak w obszarze projektowania , wykonawstwa i użytkowania, zalecamy jako Stowarzyszenie ich stosowania.

Zapraszam do zapoznania się z Biuletyn Techniczny nr 2-2016 

Admin