24 kwietnia 2020

Drodzy członkowie FEM,

Pandemia COVID-19 stała się priorytetem numer jeden FEM’u. W ciągu ostatnich kilku tygodni, pod nadzorem zarządu i przy aktywnym udziale naszych organów roboczych (komitetu wykonawczego, komitetu techniczno-regulacyjnego, grup zadaniowych), FEM podjął szereg inicjatyw.

Miara i prognoza skutków

 • FEM przeprowadził wewnętrzne badanie na temat skutków kryzysu COVID-19. Wyniki zostały rozesłane do członków i skopiowane do Orgalim, który konsoliduje wyniki dla wszystkich branż technologicznych. Zostały one również przesłane do Komisji Europejskiej, która zwróciła się do sektorów technologicznych z prośbą o składanie indywidualnych sprawozdań.
 • Kilka dni temu Komisja poprosiła FEM o uzupełnienie tego sprawozdania o prognozy na rok 2020. Ponieważ FEM musiał odpowiedzieć w tym samym dniu, zarząd nadzorował bezpośrednio tę odpowiedź.
 • Należy zauważyć, że wszystkie te sprawozdania i prognozy pozostają poufne i nie są podawane do wiadomości publicznej.

 

Rzecznictwo

 • FEM nadal intensywnie pracuje, wraz z innymi branżami, nad przedłużeniem niektórych terminów określonych w przepisach dotyczących emisji spalin przez maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach. W ubiegłym tygodniu wysłano wspólne pismo do komisarza Bretona i nawiązano kontakty z jego gabinetem. Rozumiemy, że kwestia ta postępuje, choć nie wystarczająco szybko.
 • FEM współpracuje również z innymi branżami grupy zadaniowej ds. przemysłu, aby wnioskować o odroczenie wejścia w życie bazy danych SCIP na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.
 • Kilka dni temu FEM wysłał pismo do DG ds. Inicjatywa ta stanowi wkład w proces oceny, który Komisja podejmuje i który doprowadzi do opracowania zmienionego programu prac Komisji na 2020 r., skupiającego się na kwestiach COVID-19.

 

Współpraca z Orgalim

 • Dzięki inteligencji monitorującej Orgalim, FEM otrzymuje i przekazuje codziennie aktualne informacje na temat polityki i zmian regulacyjnych na poziomie europejskim związanych z COVID-19.
 • FEM ściśle współpracuje z Orgalim w kilku kwestiach, a zwłaszcza
 •    Dostosowanie programu prac Komisji na rok 2020
 •    Przygotowanie planu naprawy gospodarczej UE (w tym finansowania)
 •    Nadchodząca reorientacja strategii przemysłowej UE (reshoring, zwiększenie odporności przemysłu UE…)

 

Wreszcie, wraz z opublikowaniem nowego programu prac Komisji na rok 2020 i z oczekiwaniem, że kwestie COVID-19 pozostaną na wysokim miejscu w naszym programie prac do końca roku, FEM dokona przeglądu własnego programu prac. Proces został zainicjowany przez przewodniczącą TRC Evę Virtute.

 

Z poważaniem

Olivier Janin

Sekretarz Generalny