12 kwietnia 2016

Bezpieczeństwo pracy w magazynie zależy od szeregu czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia wypadkiem. Magazyn, to bardzo złożony organizm gospodarczy w którym jest wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów współdziałających ze sobą. Odpowiedni stopień ich zorganizowania zapewnia pozwala osiągnąć stan w którym ryzyko wypadku jest zminimalizowane.

Konferencja MBMP

Konferencja MBMP

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, realizując zapisy statutowe organizuje z partnerami konferencję pt. „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” (MBMP), której celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji. Na konferencji wykorzystane jest bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności.

Konferencje „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, są cyklicznie organizowanymi spotkaniami specjalistów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z użytkownikami magazynów i centrów logistycznych. Na spotkaniach promowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.

Tematem ostatniego spotkania z cyklu „MBMP”, które odbyło się 6 kwietnia br. w Święcicach były „Bezpieczne strefy obsługi i drogi komunikacyjne w magazynie – organizacja transportu i ruchu pieszych.” . Na konferencji omówione zostały zasady właściwego podejścia do organizacji dróg, ciągów komunikacyjnych, wyznaczenia i oznakowania stref bezpieczeństwa, przejść dla pieszych, których funkcjonalność należy uwzględnić już na etapie projektowania magazynu. Nie bez znaczenia jest odpowiednie wyposażenie wózków widłowych w systemy poprawiające bezpieczeństwo pracy, czy właściwości eksploatacyjne osprzętu.

2016-04-06-f1.T.Chojnacki

O tym jak ważny jest audyt bezpieczeństwa, który dotyczy również oznakowania stref i dróg komunikacyjnych w magazynie, mówił Tomasz Chojnacki ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, który na co dzień zajmuje się audytami w magazynach. Przedstawił najczęściej występujące błędy w oznakowaniu dróg komunikacyjnych i przejść dla pieszych w magazynie, trzeba przyznać, że przedstawione przykłady, chociaż nie jest ich wiele, świadczą o totalnym braku wyobraźni projektantów. Nie brakowało przykładów oznakowania dróg i stref w magazynie, za które odpowiadają bezpośrednio zarządzających magazynem, utrudniające komunikacje a nie ja usprawniające.

2016-04-06-f2.A. Saulewicz

Po zaprojektowanych drogach komunikacyjnych jeżdżą wózki widłowe, prawidłowa organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, była tematem wystąpienia Antoniego Saulewicza ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Wózki widłowe, to urządzenia wyrządzające w magazynie najwięcej „szkód”, a wypadki z ich udziałem należą do najcięższych. Oczywiście wózki prowadzone są przez operatorów i podlegają zasadom ruchu drogowego, jednak z braku wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych dróg dochodzi do licznych kolizji i wypadków. O potrzebie organizacji, podstawach prawnych i normach regulujących zasady poruszania się po magazynie, mówił Antoni Saulewicz.

2016-04-06-f3.K. Janikowski

Człowiek w zderzeniu się z wózkiem widłowym nie ma wielkich szans, to on ucierpi najwięcej, w najlepszym razie dojdzie do uszkodzeń ciała, w najgorszym straci życie. Aby zapobiec tej nierównej konfrontacji stosowane są systemy ostrzegawcze w wózkach widłowych, których wpływ na bezpieczeństwo w magazynie omówił Konrad Janikowski z firmy ENTE Sp. z o.o. System AWIA Horyzont ostrzega operatora przed będącym w pobliżu człowiekiem, który identyfikowany jest w trzech strefach w zależności od odległości od wózka widłowego. Ten całkowicie Polski produkt nagrodzony Złotym Medalem MTP SAWO 2016 oraz wyróżniony Grand Prix SAWO 2016, w kategorii „Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej”. Uczestnicy konferencji poznali zasady działania systemu, na demonstracyjnej wersji zaprezentowanej przez prelegenta.

2016-04-06-f4.R.Gryganiec

Osprzęt i wyposażenie wózka widłowego ma równie ważne znaczenie, o zależnościach pomiędzy właściwym doborem opon do wózka widłowego, a bezpieczeństwem pracy mówił Rafał Gryganiec z firmy Camso Polska S.A., czołowego dostawcy opon przemysłowych. Opona na wózku widłowym styka się z podłożem w bardzo małym obszarze swojego obwodu, przenosi jednak cały ciężar wózka i towaru, rozłożony na cztery punkty co prawda, ale to i tak duże obciążenie. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, dlatego tak ważnym jest właściwy dobór ogumienia do wózka widłowego, aby zapewnić prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo pracy. Przedstawione zostały różne rodzaje opon do wózków widłowych, ich charakterystyki dotyczące konstrukcji i bieżnika. Omówiono zalecane stosowanie odpowiednich rodzajów opon w zależności od środowiska i natężenia pracy.

Komunikacja w magazynie jest ważnym elementem bezpieczeństwa pracy w magazynie, jednak liczne przykłady prelegentów, omawiające poszczególne zagadnienia, świadczą o dużych brakach w tym obszarze. Nie zmieni się tego ot tak po prostu przepisami, chociaż tych – jednoznacznie regulujących oznakowanie w magazynie – nie ma, do tego potrzebna jest świadomość wszystkich uczestników procesów składowania i dystrybucji, taka jest konkluzja każdego z prelegentów. Jest to prawda, która przewija się przez wszystkie dotychczasowe spotkania ze specjalistami z którymi organizowane były konferencje. Dążenie do odpowiedniej jakości świadomości uczestników procesów w magazynie jest priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia.

Źródło: PSTM

Foto: Log4.pl