4 lutego 2015

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, od samego początku nastawione jest na współpracę z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w tych samych obszarach problemowych. Członkostwo w European Racking Federation (Europejskiej Federacji Regałowej), a przede wszystkim aktywny udział członków Stowarzyszenia w pracach grup roboczych, jest potwierdzeniem wspierania przez Stowarzyszenie ważnych dla środowiska inicjatyw.

W dniach 5 i 6 lutego 2015 roku odbędzie się czwarte spotkanie Working Group 2 (Drugiej Grupy Roboczej) organizacji European Racking Federation (Europejskiej Federacji Regałowej). Zebranie organizowane jest pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, organizacji zrzeszającej polskie firmy działające w obszarze szeroko pojętej techniki magazynowej, sklepowej i transportu wewnętrznego.

Zebranie grupy będzie dotyczyło proponowanych zmian w normie EN 15620 i będzie miało miejsce w Ruścu k. Warszawy, w siedzibie członka PSTM, firmie MAGO S.A. W wydarzeniu tym uczestniczyć będą również przedstawiciele innych wiodących firm z branży: MGL, Nedcon Silesia, Olejnik Systemy Magazynowe, Sepromo. Podkreślić należy, że jest to pierwsze spotkanie, które udało się zorganizować w Polsce – jest to wynik prowadzonej od trzech lat intensywnej działalności PSTM, które poprzez swoją statutową działalność bierze udział w kształtowaniu norm i prawa w Europie.

Komitet Techniczny Regałów PSTM