15 kwietnia 2020

W dniu 14 kwietnia Komisja Europejska i państwa członkowskie ogłosiły zaproszenie do udziału w ogólnoeuropejskim „Hackatonie”, który ma połączyć innowatorów, partnerów i nabywców w całej Europie w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w ramach COVID-19.  Odbędzie się on w dniach 24, 25 i 26 kwietnia i jest zorganizowany wokół kategorii problemów, które wymagają krótkoterminowych rozwiązań w związku z kryzysowym zdrowiem i życiem COVID-19, ciągłością działalności gospodarczej, pracą zdalną i edukacją, spójnością społeczną i polityczną, finansami cyfrowymi oraz „innymi wyzwaniami”.

Uczestniczy w nim 27 państw członkowskich UE, a także Norwegia, Izrael, Szwajcaria i Ukraina (wszystkie państwa uczestniczące lub stowarzyszone z programem „Horyzont 2020”). Zwycięskie rozwiązania zostaną zaproszone do przyłączenia się do platformy Europejskiej Rady Innowacji, która ułatwi kontakty z użytkownikami końcowymi i zapewni dostęp do inwestorów, fundacji i innych możliwości finansowania z wszystkich unijnych systemów finansowania. Rejestracja jest dostępna za pośrednictwem EUvsVirus Hackathon.

Wytyczne Komisji w sprawie gospodarowania odpadami

W dniu 14 kwietnia Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych mających na celu wsparcie państw członkowskich w zapewnieniu ciągłości w dziedzinie gospodarki odpadami. Wytyczne te koncentrują się na gospodarowaniu odpadami komunalnymi, gospodarowaniu odpadami z zakładów opieki zdrowotnej oraz na zdrowiu i bezpieczeństwie operatorów zajmujących się gospodarką odpadami i ich pracowników.