27 lipca 2014

Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia, jego poziom oraz mają wpływ w ocenie ryzyka zawodowego. Współczesny magazyn, to wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów, które działają w sprzężeniu zwrotnym, realizując przepływy składowanych towarów.  Innowacje w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, ale element nowoczesnego zarządzania, innowacje w bezpieczeństwo, to oznaka wysokiej kultury biznesowej.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, przygotowuje z partnerami projekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy.  „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

Celem „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Osiągnięcie jak najwyższego poziomu świadomości zagrożeń występujących w magazynie, a lekceważonych ze względu na rutynę i zwyczajne zaniedbania.

Podczas interaktywnych wystąpień, specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, przedstawią najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin. Prezentacje i wykłady ekspertów, na temat znaczenia bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków, będą przedmiotem polemiki uczestników forum. Omówione zostaną koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach.  Działania prewencyjne poprzez  organizację bezpiecznych warunków pracy w magazynie, wyznaczenie szczególnie niebezpiecznych miejsc ( akumulatorownia), czynniki kształtujące dobre praktyki bhp.

Znaczenie bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków. Identyfikacja zagrożeń w magazynie, ocena ryzyka zawodowego, omówiona zostanie przez ekspertów-praktyków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Nowoczesne technologie i systemy podnoszące bezpieczeństwo pracy w magazynie, staną się przedmiotem dyskusji i analiz. Aspekty prawne i praktyczne udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zaistnienia wypadku, będą jednym z zagadnień, omawiania znaczenia szkoleń z pierwszej pomocy w zakresie bezpieczeństwa  pracy. Powszechnie wiadomo, prewencja jest kluczem do bezpieczeństwa, omówiona zostanie aktywność instytucji i organizacji w tych obszarach, pokazanie dotychczasowych akcji z tym związanych i wyników.

Przez cztery dni trwania I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, poruszone zostaną tematy dotyczące nowości technicznych i organizacyjnych, poprawiających bezpieczeństwo pracy w procesach składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Pokażemy zaawansowane technologicznie urządzenia oraz innowacyjne rozwiązania transportu i dystrybucji towarów, działające w otoczeniu nowoczesnych zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa. To wyjątkowe wydarzenie na rynku gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, będące pierwszym krokiem w kierunku aktywnych działań ze strony Stowarzyszenia, dotyczących bezpieczeństwa pracy w magazynie.

I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie odbędzie siępodczas targów Międzynarodowych Targów  Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu w dniach 29.09.-02.10.2014 r., w hali 3A.

Szczegółowe informacje o I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie_info

Wstępne założenia tematyczne I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie_agenda

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Admin