24 września 2014
ifbmJuż za kilka dni rozpocznie się projekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji. „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz partnerów merytorycznych z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Partnerzy merytoryczni reprezentowani przez firmy ARPOL, Baumalog, Continental Opony Polska, ELOKON Logistics, NESTEC, Olejnik Systemy Magazynowe, STILL Polska, przedstawią rozwiązania techniczne poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Podczas wystąpień na „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”,, specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, przedstawią najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin. Prezentacje i wykłady ekspertów, na temat znaczenia bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków, będą przedmiotem polemiki uczestników forum. Omówione zostaną koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach. Działania prewencyjne poprzez organizację bezpiecznych warunków pracy w magazynie, wyznaczenie szczególnie niebezpiecznych miejsc ( akumulatorownia), czynniki kształtujące dobre praktyki bhp.

Przez cztery dni trwania I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, poruszone zostaną tematy dotyczące nowości technicznych i organizacyjnych, poprawiających bezpieczeństwo pracy w procesach składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Pokażemy zaawansowane technologicznie urządzenia oraz innowacyjne rozwiązania transportu i dystrybucji towarów, działające w otoczeniu nowoczesnych zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa. To wyjątkowe wydarzenie na rynku gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, będące pierwszym krokiem w kierunku aktywnych działań ze strony Stowarzyszenia, dotyczących bezpieczeństwa pracy w magazynie.

I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie odbędzie się podczas targów Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu w dniach 29.09.-02.10.2014 r., w hali 3A stan. 77. Więcej na stronie internetowej www.fbwm.pl 

Admin.