30 kwietnia 2015

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Poznań, w hali n 4, odbędzie się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

To cykliczna impreza poświęcona bezpieczeństwu pracy w magazynie, kolejne wydanie tego interesującego wydarzenia, poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa ludzi i towarów w magazynach buforowych, narzędziowych, części zamiennych i akcesoriów. Wiele różniących się między sobą magazynów o odmiennych funkcjach i rodzajach składowanych towarów, a jakby problemy takie same chociaż nie do końca tożsame.

Na II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE omówimy te problemy ogólne i te dotyczące różnic pomiędzy magazynem buforowym a centralnym czy głównym. Przyjęta w pierwszym forum koncepcja tematyczna będzie kontynuowana, każdego dnia trwania targów prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie, eksperci przedstawią najlepsze rozwiązania stosowane w omawianych rodzajach magazynów.

1_Dzień pierwszy….prewencja – działania prewencyjne to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa, wszak zawsze „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Co może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny? Magazyny buforowe działają na styku z produkcją, więc zwiększa się skala zagrożenia, jak powinno być oceniane ryzyko zawodowe pracowników?

 • Odpowiedzialność zarządzających za bezpieczeństwo pracy w magazynie. Jak interpretować istniejące przepisy?
 • Audyty i profilaktyka sposobem na poprawę bezpieczeństwa pracy w magazynie.
 • Jak ścisła współpraca partnerów biznesowych wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy w magazynie lub centrum dystrybucji?
 • Czy poprawia się bezpieczeństwo pracy w magazynie, jakie są główne czynniki powodujące wypadki, analiza danych statystycznych.
 • Audyty bezpieczeństwa w magazynie – obnażanie słabych punków w organizacji pracy.
 • Koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach.

2_Dzień drugi….eksploatacja – Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika? Automatyczne systemy składowania, nie zwalniają z podstawowych zabiegów eksploatacyjnych takich jak przegląd, właściwa eksploatacja, zawsze zwiększa bezpieczeństwo ludzi i towarów.

 • Organizacja ruchu w magazynie, a poprawa bezpieczeństwa pracy, czy isnieja bezpośrednia zależność z ilością niepożądanych zdarzeń? Jak ocenić nieprawidłowości i wyeliminować zagrożenia?
 • Bezpieczeństwo regałów magazynowych – jak zadbać o regały, by zapobiec katastrofie, co to jest przegląd, jak go wykonać, kiedy i kto to powinien robić?
 • Bezpieczeństwo transportu i składowania stalowych elementów dłużycowych w obszarze produkcyjnym. Transport i składowanie obarczone wysokim elementem ryzyka, jakie przedsięwziąć kroki by wyeliminować zagrożenie.
 • Systemy bezpieczeństwa zapobiegające kolizji sprzętu i ludzi w magazynie.
 • Systemy zarządzania flotą wózków widłowych, a bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Czy rejestratory zdarzeń wpływają na jakość pracy”
 • Czego brakuje w obowiązujących przepisach dotyczących budowy instalacji regałowych? Do czego się stosować?

3_Dzień trzeci….szkolenia – Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń, jest nie podważalna, to podstawowy element prewencji. Jak się szkolimy, certyfikacja szkoleń, co to daje i komu to potrzebne? Rutyna jest w wielu przypadkach podstawowa przyczyna niepożądanych zdarzeń,  ciągłe szkolenie i przypominanie o zagrożeniach nie jest znęcaniem się nad pracownikiem, to ważny element pracy każdego dnia.

 • Instruktaż stanowiskowy wstępny kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych. Prezentacja poradnika szkolenia stanowiskowego kierowców wózków widłowych.
 • „Akademia Bezpieczeństwa STILL”
 • „Szkolenia z zakresu montażu regałów – prawo a wymagania rynku”
 • Kwalifikacje pracowników w magazynie, jaki wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy ma rotacja pracowników. Jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy kierowani przez agencje pracy?
 • Prezentacja  tematyczna – case study o bezpieczeństwie w magazynie.
 • Wpływ szkoleń na jakość i bezpieczeństwo pracy.

4_Dzień czwarty….warsztaty   w tym dniu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez uprawnionych ratowników medycznych, potwierdzone certyfikatem.

 • Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć na miejscu zdarzenia może uratować życie. Te pierwsze minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem w sytuacjach krytycznych. Dojazd służb na miejsce zdarzenia często przekracza 5 minut, zwykle docierają po czasie, który w zależności od podjętych czynności, decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu.
 • Intensywne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w magazynie, według programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników w branży TSL – Transport – Spedycja – Logistyka.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, tym razem w innych nieco obszarach, aczkolwiek poruszana problematyka również dotyczy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Obszarów jednoznacznie kojarzonych z logistyką i zarządzaniem przepływem towarów, które niezależnie od skali wymagają jednakowej uwagi i podejścia w temacie bezpieczeństwa pracy.

Organizator