17 lipca 2016
Bezpieczeństwo w cyfrowym magazynie, to motto wyjątkowej imprezy poświęconej problematyce bezpieczeństwa     pracy w magazynie, która odbędzie się w dniach 26-29.09.2016r. podczas Międzynarodowych Targów Magazynowania i Logistyki LOGIPAK w Poznaniu. Eksperci i praktycy reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz partnerów technicznych Forum, przedstawią wyniki badań i omówią przyczyny i skutki wypadków w magazynie.

CYFROWE TECHNOLOGIE W MAGAZYNOWANIU I LOGISTYCE, TO NIE TRENDY, TO RZECZYWISTOŚĆ KSZTAŁTUJĄCA NOWE WYMIARY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ JAKOŚCIOWO INNY POZIOM KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

Idea:

Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy.  „III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

Cel:

Celem „III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, jest promocja technologii cyfrowych, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mają wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.

III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W  MAGAZYNIE to:

Edukacja, specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, przedstawią najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin.

 1. Prezentacje i wykłady ekspertów, na temat cyfrowych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako element wpływający na obniżenie ryzyka wypadków,
 2. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach, czy wszystko można obliczyć? Automatyzacja wydań indywidualnych środków ochrony osobistej, jako działanie prewencyjne wykorzystujące technologie cyfrowe, kształtujące dobre praktyki bhp.
 3. Cyfrowe bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako czynnik minimalizujący ryzyko wypadków.
 4. Nowoczesne technologie i systemy zarządzające bezpieczeństwem pracy w magazynie.
 5. Pierwsza pomoc, aspekty prawne i praktyczne udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zaistnienia wypadku. Znaczenie szkoleń z pierwszej pomocy w zakresie bezpieczeństwa  pracy.
 6. Działalność instytucji i organizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w magazynie.
 7. Co nam daje audyt bezpieczeństwa, kto to wykonuje?  Rynkowe rozwiązania w zakresie audytu w magazynie?

Promocja, „Cyfrowe bezpieczeństwo” (DigitalSafety), obszary cyfrowych rozwiązań pokazane w nowoczesnej technologii, prezentujące cyfrowe możliwości operacyjne, diagnostyki systemów, rejestracji zdarzeń, kontroli, analizy, planowania, zapobiegania niepożądanym zjawiskom. Technologia RFID, to jakość i bezpieczeństwo dostaw towarów, a także ochrona pracowników.

Akcja:

III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, to przewidziana na cały czas trwania targów impreza, na której każdego dnia prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie, w sposób interaktywny. Eksperci instytucjonalni i praktycy omawiać będą przepisy i normy obowiązujące w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Prelegenci w sposób nieszablonowy przedstawią najbardziej istotne, najczęściej występujące problemy związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie, a także  pokażą narzędzia pozwalające na minimalizację ryzyka.

Interaktywna część „Cyfrowe bezpieczeństwo” (DigitalSafety) obejmuje miejsca, gdzie będą prezentowane zastosowania cyfrowych narzędzi pracy w magazynie, mające wpływ na bezpieczeństwo pracy. Na dotykowych ekranach będzie można udać się w miejsca nadzorujące pracę wózków widłowych w magazynie, śledzić przepływ towarów czy poznać technologie wpływające na bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Każdego dnia w części edukacyjnej poruszana będzie inna tematyka:

 1. Dzień pierwszy….prewencja – co by było gdyby…. Przewidujmy, nie gdybajmy, stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze trzeba się do tych uregulowań stosować? Co się stanie, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny? Dwóch prelegentów – reprezentantów środowisk instytucjonalnych i praktyków, będą dyskutować nad zagadnieniami, z których jeden wykazywać będzie brak uzasadnienia stosowania się do przepisów, a „adwersarz – obrońca” będzie udowadniał coś przeciwnego.
 1. Dzień drugi….eksploatacja – Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracowników i pracodawców? Prelegenci przedstawią modele audytów bezpieczeństwa w magazynie, jak powinien taki audyt być przeprowadzony, na co zwracać szczególną uwagę.
 1. Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia są potrzebne, jak wybrać dobre szkolenie? Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń. Szkolenie stanowiskowe, jakie ma znaczenie, czy jest potrzebne, dlaczego nie można go lekceważyć? Pierwsza pomoc w magazynie – praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w magazynie.
 1. Dzień czwarty….warsztaty –  szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w magazynie

Czas i miejsce

Targi LOGIPAK 2016, Poznań, 26-29.09.2016 r. teren MTP, pawilon 3a na antresoli, gdzie powstanie interaktywna strefa bezpiecznej pracy w magazynie.  Sala konferencyjna na 70 miejsc siedzących, cztery interaktywne kanały informacyjne dedykowane rozwiązaniom prezentowanym na III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, stoiska informacyjne partnerów technicznych i merytorycznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2016 r. III FBwM – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU.

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Techniki  Magazynowej

Ul. Szarych Szeregów 27/8, 60-462 Poznań

Web site: www.pstm.org.pl  E-mail: pstm@pstm.org.pl