4 września 2017

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie.

Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów magazynowych jest podstawowym dokumentem normatywnym, stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale przede wszystkim bezpiecznym użytkowaniem regałów. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) – osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Kierując się przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN: 15635 Stowarzyszenie  organizuje kolejne szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Kiedy: 22 września 2017 roku

Gdzie: Hotel 500 Stryków

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej przygotowało program zawierający pięć bloków tematycznych zapewniających wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawa.

Szczegóły na temat szkolenia na stronie http://fbwm.pl/pierwsze-szkolenie-prses,0,156.htm

Program szkolenia http://fbwm.pl/program-szkolenia,0,155.htm

Zgłoszenie udziału http://fbwm.pl/zglos-udzial,28,89.htm

Powiększ grono specjalistów PRSES – odpowiedzialnych za przeglądy regałów magazynowych.

Admin