20 października 2015

Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyce wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy. Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” odbędzie się 22 października i promować będzie osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.

Celem konferencji „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Promowanie badań oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo indywidualne pracowników, kształtujących świadomość bezpieczeństwa i potrzeby korzystania z osobistej ochrony. Wykorzystanie bogatego doświadczenia członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, w obszarach ich działalności, dla poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy.

Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, to wydarzenie, na którym specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, zaprezentują wyniki badań oraz przedstawią najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin.

Uczestnicy konferencji z pomocą specjalistów przeprowadzą audyt swojego magazynu, oceniając poziom jego bezpieczeństwa. Przedstawimy symulację strat finansowych poniesionych w wyniku zaniedbania i wystąpienia niepożądanego zdarzenia wypadku. Zaprezentowane zostaną nowości techniczne i organizacyjne, poprawiające bezpieczeństwo pracy w procesach składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, przedstawią sprawdzone rozwiązania, które znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

Tematyka:

  1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w magazynie.
  2. Znaczenie bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu i wyposażenia w magazynach, jako bezpośredniego i pośredniego ryzyka wypadków.
  3. Koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach.
  4. Identyfikacja zagrożeń w magazynie, ocena ryzyka zawodowego pracowników..
  5.  Czy system zarządzania magazynem, ma wpływ na bezpieczeństwo pracy?
  6. Przeglądy i serwis czynnikami poprawiającymi bezpieczeństwo w magazynie.
  7. Nowoczesne technologie innowacyjne rozwiązania, a bezpieczeństwo w magazynie.
  8. Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach – praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Admin