2 lipca 2015

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

f-0

Ta druga już edycja wydarzenia traktującego o bezpieczeństwie w magazynach zgromadziła specjalistów ds. BHP, zarządzających magazynami i innych zainteresowanych tą tematyką. W trakcie trzech dni trwania wydarzenia mieli oni okazję posłuchać między innymi o tym, z jakimi kosztami wiążą się wypadki przy pracy w magazynach, jak odruchy bezwarunkowe mogą wpływać na tworzenie rozwiązań bezpieczeństwa w wózkach widłowych oraz o najnowszych systemach bezpieczeństwa zapobiegających kolizji wózków z pieszymi czy o roli zarządzania bezpieczeństwem regałów magazynowych.
f-1-st.
Pierwszego dnia miały miejsce prelekcje przedstawicieli firm ELOKON Logistics Sp. z o.o., Logis Sp. z o.o. oraz specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej i Urzędu Dozoru Technicznego.
f-2-st.
W swojej prezentacji prezes firmy ELOKON, Jarosław Kociszewski, przedstawił ostatnie dane dotyczące liczby wypadków przy pracy oraz związane z nimi koszty, które w gospodarce magazynowej i transporcie rocznie sięgają nawet 100 miliardów złotych. Koszt jednego wypadku natomiast to nawet 12 000 – 63 500 zł, w zależności od liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy. W swojej wypowiedzi prelegent kładł szczególny nacisk na prewencję, jako najlepszy sposób unikania wypadków, oraz konieczność połączenia interesów BHP i logistyki.
f-3-st.
Druga prezentacja, przedstawiana przez eksperta Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Wiesława Staniuka, dotyczyła wpływu zarządzania bezpieczeństwem regałów magazynowych. Jak się okazuje, urządzenia regałowe plasują się wśród najbardziej obciążonych urządzeń w systemach logistycznych oraz podlegają zużyciu, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo.
f-4-st.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja, którą przedstawił Waldemar Więcek z firmy Logis. Dotyczyła ona tego, jak odruchy bezwarunkowe w sytuacjach zagrożenia w magazynach wykorzystać do projektowania bezpiecznych rozwiązań w wózkach widłowych. Przedstawiona została między innymi rola zastosowania pasów bezpieczeństwa w wózkach, które w razie wypadku uniemożliwiają odruchowe wyskoczenie z pojazdu, co czasem może być niebezpieczniejsze, niż pozostanie w nim.
f-5-st.
O oferowanych rozwiązaniach technicznych wpływających na bezpieczeństwo ruchu w magazynach w swojej prezentacji mówił także Jarosław Kociszewski z firmy ELOKON.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem prezentacji dotyczących istotnych aspektów związanych z eksploatacją. Zaprezentowany został wózek firmy Atlet, zaprojektowany tak, aby zapewnić operatorowi maksymalny komfort i ergonomię pracy.
f-6-st.
Na jego przykładzie przedstawione zostało również rozwiązanie firmy ENTE, o którym opowiadał Konrad Janikowski. AWIA Horyzont –system wykrywania kolizji na drodze maszyna człowiek – poprzez nadajniki montowane w obrysie wózka informuje operatora sygnałem dźwiękowym o zbliżających się pracownikach, z którymi istnieje ryzyko wejścia w kolizję.
f-7-st.
Uczestnicy Forum mieli możliwość w praktyce zobaczyć działanie systemu, na czas Targów zamontowanego na prezentowanym przez firmę Logis wózku Atlet Tergo Reach Truck, co dodatkowo uatrakcyjniło przekaz. Przedstawiona została również rola i zastosowanie odzieży ochronnej w chłodniach i mroźniach – tematykę tę przybliżyła Gabriela Olszak z firmy Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
f-8-st.
Trzeciego dnia mówiono o znaczeniu audytów bezpieczeństwa dla organizacji i jakości pracy oraz systemach zarządzania flotą wózków widłowych i ich wpływie na bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu.
f-9-st.
Dariusz Pięta oraz Maciej Abramowicz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., w swoim cace study przedstawili analizę funkcjonowania systemów stosowanych w BSH, przedstawione zostały przykładowe rozwiązania, wraz z usprawnieniami, jakie wnoszą w proces podwyższania bezpieczeństwa.
f-10-st.
Stanisław Wilamowski z ELOKON Logistics Sp. z o.o. poruszył tematyka wpływu systemów zarzadzania flotą wózków widłowych, na bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Czy rejestratory zdarzeń wpływają na jakość pracy? Okazuje się, że mają dość istotny wpływ, a w dłuższej perspektywie czasowej, daje się zauważyć inne wartości dodane stosowania tych rozwiązań.
f-11-st.
Tematami przewodnimi II Forum były ergonomia pracy operatora i systemy wspomagające bezpieczeństwo oraz istota zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w obiektach magazynowych. Są to tematy niezwykle istotne, które w ostatnim czasie rozwijają się. Za rok kolejna edycja Forum, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Anna Wanat

Foto: Log4