2 lipca 2016

W dniu 24.06.2016 roku w Hotelu Korona Palace w Leźnicy Wielkiej, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Kolejny rok działalności Stowarzyszenia został podsumowany na zebraniu członków, których stawiła się przewidziana prawem większość, by stanowić o wyborach nowych władz. W głosowaniach brało udział 16 członków, wymagana prawem większość wynosiła 13 członków głosujących.

Minęły cztery lata od założenia Stowarzyszenia, z każdym rokiem zwiększamy aktywność na rynku, wpisując się trwale w świadomość jego uczestników. Organizowane konferencje oraz FORUM Bezpieczeństwa w Magazynie, trwale zagościły w kalendarzu branżowych imprez. Aktywność członków w organizacji tych wydarzeń jest podstawowym elementem edukacyjnego sukcesu, który wpisany jest w działalność statutową Stowarzyszenia.

Sprawozdanie zarządu przedstawiało podsumowanie działalności Stowarzyszenia w minionym 2015 roku, który oprócz małych sukcesów organizacyjnych związanych z konferencjami, przyniósł też zderzenie z twardą rzeczywistością finansową z którą trzeba było się zmierzyć. Stowarzyszenie jest z każdym rokiem silniejszą organizacją, która pomimo bardzo dużego obciążenia pracą zawodową członków, konsekwentnie buduje tożsamość kompetentnej grupy specjalistów. Rynek szkoleń i konferencji jest niezwykle trudny , niemniej są obszary które niejako w sposób naturalny pozostają w sferze kompetencji Stowarzyszenia, będziemy to rozwijać.

Dyskusja potwierdziła gotowość członków Stowarzyszenia do dalszego rozwoju i zwiększania aktywności w ramach swoich kompetencji. Członkowie wskazali dziedziny w których ta aktywność może mieć istotny wpływ na rynek, co jest wpisane w misję naszego Stowarzyszenia. Obecność na targach i patronaty wydarzeń branżowych, będą częścią działań Stowarzyszenia na najbliższe miesiące.

Walne Zebranie Sprawozdawco-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, wybrało nowe władze. W głosowaniach jawnych wybrano nowy trzyosobowy skład Zarządu Stowarzyszenia, pięcioosobową Komisje Rewizyjną oraz pięcioosobowy Sad Koleżeński. Pełne składy wybranych władz znajdują się w zakładkach strony internetowej.

Admin